9.01.2018 SPOTKANIE MDP KĘBŁOWO

We wtorek 9 stycznia odbyła się pierwsza zbiórka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Kębłowo w nowym 2018 roku. Na spotkaniu druh Dominik oraz druh Marcin opowiedzieli młodym adeptom pożarnictwa o narzędziach hydraulicznych znajdujących się na wyposażeniu naszych samochodów. Każdy miał możliwość podłączenia urządzeń oraz potrzymania i poczucia ile dany sprzęt waży. Na koniec młodzież udała się na górę remizy do świetlicy gdzie starsi członkowie drużyny przypomnieli młodszym kolegą podstawy pierwszej pomocy.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kębłowie zaczęła regularnie spotykać się od maja 2017 roku. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie we wtorki (bądź czwartki). Opiekunami są druh Marcin Kaczmarek, druhna Joanna Olszewska, druh Dominik Ziomek oraz druhna Joanna Jankowiak. Na spotkaniach młodzież zaznajamiana jest ze sprzętem pożarniczym dostępnym na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie. Jako najważniejszy cel działalności drużyny ustanowiono dobre przygotowanie młodzieży do późniejszej służby w strukturach OSP. Każdy z członków MDP zna już podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach oraz zastosowanie sprzętu znajdującego się na wozach bojowych OSP Kębłowo. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z ostatniej zbiórki oraz filmik z 11 lipca.

tekst i foto Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kębłowie

Komentarze z facebooka