MDP KĘBŁOWO – SPOTKANIE 19.09.2017

We wtorek 19.09. br. odbyło się kolejne spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kębłowie. Zbiórka składała się z części teoretycznej i praktycznej. Na początku udaliśmy się na piętro, gdzie omówiliśmy czym są krwotoki, zwichnięcia, skręcenia i złamania oraz jak postępować w przypadku ich wystąpienia. Dowiedzieliśmy się, jak powinniśmy zachować się podczas wypadku oraz jak powiadomić o tym zdarzeniu odpowiednie służby. Następnie udaliśmy się przed remizę, gdzie druhna Joanna i druh Marcin z pomocą najstarszych członków z MDP pokazali nam, jak prawidłowo udzielić pomocy poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym. Pokazali jak założyć kołnierz ortopedyczny i wyciągnąć poszkodowanego z auta na deskę ortopedyczną. Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy i pod okiem druhów sami mieliśmy możliwość przećwiczenia wyciągania osoby poszkodowanej z auta. Okazało się, że wcale nie jest to takie trudne, jeśli współpracujemy ze sobą i każdy ma przydzielone zadanie.

Więcej zdjęć na facebooku MDP Kębłowo

Komentarze z facebooka