PAMIĘTAJMY O OBOWIĄZKU OZNAKOWANIA SWOJEJ POSESJI NUMEREM PORZĄDKOWYM

Dlaczego numer porządkowy nieruchomości  odgrywa tak duże znaczenie?

Dzięki prawidłowemu oznaczeniu budynku w najkrótszym możliwym czasie może dotrzeć:

  • karetka pogotowia,
  • straż pożarna,
  • policja,
  • korespondencja pocztowa lub kurierska,

a czas w takich sytuacjach jest naprawdę cenny. Nigdy nie znamy dnia i godziny kiedy będzie potrzebna pomoc. Od tego może zależeć  zdrowie i życie  najbliższej nam osoby.

Obowiązek oznakowania budynku wynika z  ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej lub inny podmiot, które taką nieruchomością włada, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu   numeru porządkowego.  Numer porządkowy nadawany jest na wniosek złożony do Burmistrza Wolsztyna  Załącznikiem do wniosku jest mapa z naniesionym  budynkiem. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez nazw ulic umieszcza się  nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Zakupu tabliczki dokonuje właściciel na własny koszt i we własnym zakresie. Niezbędne jest również oświetlenie tabliczki z numerem porządkowym domu, tak żeby również po zmroku służby ratunkowe mogły dotrzeć pod wskazany adres.

Niedopełnianie wyżej opisanego obowiązku  tj. oznaczenia nieruchomości tabliczką  a także brak oświetlenia tego numeru podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany (Ustawa kodeks wykroczeń).

( źródło Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Wolsztynie www.wolsztyn.pl )

Komentarze z facebooka