PAROWÓZ ZAWITAŁ W KĘBŁOWIE

W niedzielę 17 września dzięki Towarzystwie Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni na dawną linię kolejową nr 371 relacji Wolsztyn – Kębłowo ponownie wyjechał pociąg prowadzony trakcją parową (parowóz).

Wyruszające z Wolsztyna o godz. 13:05 i 16:05 pociągi umożliwiły mieszkańcom i turystom odbycie przejażdżki urokliwym odcinkiem linii kolejowej nr 371 łączącej niegdyś Wolsztyn z Nową Solą, a mieszkańcom Starego Widzimia i Kębłowa dały możliwość dotarcia do skansenu i wzięcia udziału w festynie.

Linia kolejowa nr 371 od lat nie jest wykorzystywana w ruchu pasażerskim. Od 2008 roku jej fragmentem opiekuje się stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni. Dzięki wysiłkom wolontariuszy, w 2016 roku przywrócona została przejezdność na odcinku Wolsztyn – Kębłowo. Ze względu na brak torów na odcinku Kębłowo – Świętno niemożliwe jest wydłużenie przejazdu parowozu.

Podczas Jesiennego Festynu na wolsztyńskim skansenie druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy. Zastęp z OSP Kębłowo zabezpieczał także przejazd pociągu na stacji w Kębłowie.

Komentarze z facebooka