PRZEBUDOWA DROGI KĘBŁOWO – STRADYŃ

Dnia 3 listopada br. Powiat Wolsztyński, reprezentowany przez Starostę Janusza Frąckowiaka, Wicestarostę Piotra Krajewskiego i Skarbnika Powiatu Bożenę Ćwiklińską, podpisał umowę z MS-DROG mgr inż. Mateusz Sita projekty, nadzory, realizacje branży drogowej z Jażyńca, na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń – Kębłowo”.
Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie około 2.700 mb ścieżki rowerowej od ul. Wodnej w miejscowości Kębłowo, przez miejscowość Stradyń, do drogi wojewódzkiej nr DW 305. W ramach zadania zostanie również przebudowana nawierzchnia drogi od ul. Nowej do końca zabudowań w miejscowości Kębłowo, w kierunku miejscowości Stradyń – długość ok. 745 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Firma projektowa MS-DROG przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie dokumentacji i zobowiązała się wykonać zadanie za kwotę 61.438,50 zł brutto.
Wydział
Rozwoju Powiatu i Inwestycji
źródło
www.powiatwolsztyn.pl
Komentarze z facebooka