ŚLUBOWANIE MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W KĘBŁOWIE

Dzień 24.10.2017 roku był najważniejszym dniem dla adeptów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kębłowie. Tego bowiem dnia 22 młodych druhów złożyło uroczyste ślubowanie na członka MDP. Od tej chwili są pełnoprawnymi członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie. W ślubowaniu wzięli udział starsi koledzy z MDP. Członkowie MDP złożyli ślubowanie przed sztandarem jednoski. W oczach młodzieży było widać wielkie podekscytowanie. Podczas półrocznych zmagań młodzi pożarnicy udowodnili, że są gotowi do złożenia ślubowania. Regularne zbiórki oraz szkolenia pomogły rozwinąć wiedzę oraz umiejętności. Złożenie ślubowania to pierwszy krok do zdobywania sprawności i dążenia do wstąpienia w szeregi OSP po ukończeniu 18 lat. Przed młodzieżową kolejne zbiórki ciężkiej pracy i zabawy. Gratulujemy wszystkim, którym udało się złożyć ślubowanie. Teraz z dumą możecie powiedzieć, że jesteście strażakami. Dziękujemy bardzo wszystkim obecnym w tym ważnym dniu dla naszej młodzieży.

 


31.10.2017 - Ślubowanie MDP Kębłowo

Komentarze z facebooka