TRWA BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KĘBŁOWO – STARY WIDZIM

Od pewnego czasu na odcinku drogi Kębłowo – Stary Widzim można spotkać robotników drogowych. Co oni robią ? 

Trwa budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi Kębłowo – Stary Widzim. W ramach inwestycji zostaną wykonane lub już zostały wykonane roboty polegające na: karczowaniu około 90 drzew, wykonaniu ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej, ułożeniu krawężników drogowych, wykonaniu kanalizacji deszczowej, przebudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.

Wykonawcą robót jest:
KONSORCJUM
Lider Konsorcjum – Zygmunt Marszałek
Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMAR”
z siedzibą w Nowej Wsi
Partner Konsorcjum – Marcin Marszałek
Przedsiębiorstwo Drogowe „DROMAR BIS”
z siedzibą w Nowej Wsi

Termin wykonania to 3.07.2018. Kwota umowna to aż 1.971.900,58 zł. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z budowy. Przypominamy również, że części odcinka drogowego obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h oraz całkowity zakaz wyprzedzania !!!

artykuł na podstawie www.wolsztyn.pl
zdjęcia 
własne

Komentarze z facebooka