W KĘBŁOWIE MIESZKA O 4 WIĘCEJ MĘŻCZYZN NIŻ KOBIET

Na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i  Gminy Wolsztyn podano stan ludności gminy oraz poszczególnych miejscowości( z rozbiciem na ulice i płeć) na dzień 31 grudnia 2017 roku. 

Na koniec roku 2017 stan ludności naszej gminy wynosi 29753 mieszkańców, jest to o 1 mieszkańca mniej niż w roku 2016. W samym Wolsztynie zameldowanych jest 12751 osób, natomiast Kębłowo zamieszkuje 1900 mieszkańców (w tym 952 mężczyzn i 948 kobiet). Kębłowo z 1900 zameldowanymi mieszkańcami uplasowało się na 3 miejscu (pod względem ilości mieszkańców) tuż za Wolsztynem oraz Obrą (2089 mieszkańców). Za Kębłowem znalazły się takie miejscowości jak Karpicko – 1262 mieszkańców, Wroniawy – 1262 mieszkańców, Stary Widzim – 1132 mieszkańców oraz Świętno – 1098 mieszkańców.

Wracając do Kębłowa, na chwilę obecną jest więcej o 4 jest zameldowanych mężczyzn niż kobiet. Wynik 1900 mieszkańców jest najwyższym podanym w statystykach, które sięgają 2010 roku. W tym okresie najmniej mieszkańców Kębłowo liczyło w 2015 roku, było nas tylko 1863, potem w latach 2011, 2012, 2013 było nas 1894. W roku 2017 Kębłowo zaliczyło wzrost stanu o 16 zameldowanych mieszkańców w porównaniu do roku poprzedzającego. Przypominamy, że wszystkie podane liczby to oficjalnie zameldowani mieszkańcy poszczególnych miejscowości na dzień 31 grudnia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i  Gminy Wolsztyn.

Komentarze z facebooka