WARSZTATY DLA KRONIKARZY OSP

W sobotę 21 października 2017 roku w  pomieszczeniach remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie odbyły się warsztaty dla kronikarzy OSP z terenu powiatu wolsztyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli kronikarze i osoby, które planują prowadzić kroniki w swoich miejscowościach.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego druha Henryka Żoka zajęcia prowadzili druhna Małgorzata Judasz – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego i druh Bogdan Siwiński – Przewodniczący Klubu.
Celem szkolenia było zapoznanie druhen i druhów z podstawowymi zasadami pisania kronik, co należy do zadań kronikarza i w jaki sposób ma umieszczać pozyskane informacje.

Zebrani podczas zajęć dowiedzieli się:

  • co to jest kronika?,
  • jakie są typy kronik?,
  • o czym pisać?,
  • co powinna zawierać dobra kronika?,
  • jak pisać teksty?,
  • jak umieszczać ilustracje?,
  • jakie błędy w pisaniu kronik popełniają  kronikarze itp.

Zajęcia miały również na celu wymianę doświadczeń i spostrzeżeń. Na jakie trudności napotykają kronikarze w pozyskaniu informacji.

Z zaproszenia na warsztaty do Kębłowa skorzystało 10 osób:

Dh Bogdan Raszke – Prezs OSP Jaromierz
Dh Marian Bajon – Kronikarz z OSP Radomirze
Dh Anna Jakób – Kronikarz z OSP Osłonin
Dh Kamila Prządka – Sekretarz z OSP Obra
Dh Sławomir Woźny Kronikarz z OSP Perkowo
Dh Violetta Slebioda – Kronikarz z OSP Kaszczor
Dh Robert Slebioda – strażak z OSP Kaszczor
Dh Małgorzata Schönfeld – Wiceprezes OSP Wroniawy
Dh Marta Jankowiak – OSP Wroniawy
Dh Edward Przybyła – Prezes OSP Wolsztyn

Podsumowując spotkanie,  druh Henryk Żok bardzo serdecznie podziękował  prowadzącym – druhnie Małgorzacie Judasz i druhowi Bogdanowi Siwińskiemu za stworzenie bardzo miłej atmosfery i profesjonalne przekazanie informacji  uczestnikom warsztatów.

Mamy nadzieję, że wiedza, którą przyswoili słuchacze będzie owocowała udziałem naszych kronik  w konkursie wojewódzkim i ogólnopolskim.

źródło www.wolsztyn.pl

Komentarze z facebooka